תנאי שימוש

קדימון

אתר "mavhena.com" להלן "האתר" הוא אתר המשמש כאפליקציה שייעודה הוא הכנה למבחן הממשלתי בסיעוד.
הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "mavhena.com" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר  "mavhena.com"

בנוסף, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

אספקת המוצרים ו/או השירותים

אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה אוטומטית, ברגע קבלת אישור העסקה מחברת הסליקה.
השימוש באתר יפתח מיידית לאחר הקמת החשבון מילוי טופס ההרשמה וביצוע התשלום. 

אחריות

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

מבחנה תהיה אחראית לספק ללקוחותיה את חבילת השירות לאחר אישור ביצוע התשלום מחברת האשראי. אישור החשבון ייעשה בצורה אוטומטית מיד לאחר אישור זיהוי תיבת המייל של הלקוח.
במידה וחלה בעיה באיפשור המנוי בצורה אוטומטית ניתן לפנות אלינו בטלפון או במייל כפי שמופיע בפרטי יצירת קשר באתר.
במידה וחלה טעות בעת הרכישה מצד הלקוח או מצד מערכת האתר, וכן אם הלקוח מעוניין לחזור בו מביצוע העסקה ולא נעשה שימוש במנוי יוחזר התשלום במלואו ללקוח.

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד, ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "mavhena.com" ואין לעשות בהם שימוש אשר חורג מהאמור בתקנון זה.
למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
עבור השאלות המוצגות באתר המבוססות על שחזורי המבחנים, אין טענת בלעדיות מצד "mavhena.com", והם מוצגות באתר ללא תשלום, כשירות לציבור הסטודנטים.

אנו עושים מאמצים רבים על מנת להגן על הגולשים/הרוכשים והמשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן ליצור הגנה מוחלטת ולכן "mavhena.com" לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.

יובהר כי לא יהיו לגולשים ולמשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי "mavhena.com" בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי "mavhena.com" לא ישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.

האתר "mavhena.com" רשאי להפסיק מדי פעם את השירותים המוצעים על ידו לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.

במידה ובאתר יוצגו ו/או יפורסמו תכנים ו/או חומרים אחרים על ידי גולשים או גופים מסחריים אחרים, יהיו תכנים אלה באחריותם הבלעדית של הגולשים ו/או יוזמי הפרסום.
"mavhena.com"  לא ישא בכל אחריות בגין תכנים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באתר שלא מטעמה.

כל קטין כהגדרתו בחוק (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה באתר, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו, וזאת לצורך ביצוע רכישות באתר זה.

המחירים המוצגים באתר אינם מחוייבים במע"מ היות "mavhena.com" הינה עוסק פטור.

ביטול העסקה והחזרת המוצרים ו/או השירותים

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, לפי נוסחם המלא כפי שמתפרסם ב- "רשומות" שמהווה את הנוסח התקף והמחייב את הצדדים, ועל הרוכש לעיין בו.

בכפוף לאמור לעיל, תוכן שהכנתו הסתיימה או כבר סופק ללקוח, לא יהא הלקוח זכאי לביטול העסקה והחזר כספי בגינו.

ביטול הזמנה לרכישת מוצר ו/או שירות בטרם הספקת התוכן ייעשה באמצעות פניה בכתב לאתר, תוך ציון פרטי ההזמנה וסיבת הביטול, באמצעות דואר אלקטרוני ל: service@mavhena.com או באמצעות פנייה בטל':0548113536

במקרה של ביטול העסקה מטעם הלקוח ו/או צוות האתר, לא יהיה הרוכש זכאי לפיצוי כלשהו בגין העסקה וביטולה, למעט החזר התשלום ששילם בגינה. הרוכש מתחייב כי בכפוף לקבלת החזר התשלום כאמור, לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו מכל מין וסוג, לרבות בגין אבדן רווח, רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP  של המחשב שלו, כתובת הMACID  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

מדיניות הפרטיות

צוות האתר מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטי הגולשים באתר אשר חורג מצרכי תפעול האתר, ולמעט צרכים סטטיסטים אנונימים לשימוש האתר והגולשים.

צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר.

האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לחברה הסולקת את העסקאות באתר, ולחברות כרטיסי האשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר.

במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "mavhena.com".

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (coockie) במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

הערה: תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.