רשימת המבחנים המשוחזרים

 1. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 22 -1
 2. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 22-2
 3. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2022
 4. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2021 -1
 5. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2021 -2
 6. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2021
 7. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2020
 8. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל (יולי) 2020
 9. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2019
 10. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2019
 11. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2018
 12. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2018
 13. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2017
 14. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2017
 15. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2016
 16. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2016
 17. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2015
 18. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2015
 19. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2014
 20. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2014
 21. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2013
 22. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2013
 23. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2012
 24. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2012
 25. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2011
 26. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2011
 27. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2010
 28. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2010