רשימת המבחנים המשוחזרים

 1. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2022
 2. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2021 -1
 3. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2021 -2
 4. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2021
 5. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2020
 6. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל (יולי) 2020
 7. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2019
 8. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2019
 9. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2018
 10. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2018
 11. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2017
 12. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2017
 13. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2016
 14. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2016
 15. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2015
 16. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2015
 17. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2014
 18. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2014
 19. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2013
 20. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2013
 21. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2012
 22. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2012
 23. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2011
 24. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2011
 25. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2010
 26. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2010