רשימת המבחנים המשוחזרים

 1. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 23 -2
 2. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 23 - 1
 3. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2023
 4. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 22 -1
 5. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 22-2
 6. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2022
 7. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2022
 8. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2021
 9. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2020
 10. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2021 -1
 11. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2021 -2
 12. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2019
 13. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2019
 14. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל (יולי) 2020
 15. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2018
 16. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2018
 17. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2017
 18. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2017
 19. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2016
 20. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2016
 21. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2015
 22. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2015
 23. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2014
 24. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2014
 25. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2013
 26. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2013
 27. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2012
 28. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2012
 29. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2011
 30. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2011
 31. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד ספטמבר 2010
 32. שחזור המבחן הממשלתי בסיעוד - מועד אפריל 2010