שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, אפריל 2014 שאלה מספר 126 (גניקולוגיה).