שחזור שאלות בסיעוד מתוך פרק - גניקולוגיה שאלה מספר 115