שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, ספטמבר 2013 שאלה מספר 134 (נוירולוגיה/נוירוכירורגיה).

 • 134.

  מה נצפה למצוא במטופל שסובל מפגיעה באונה הפרונטלית

  • 1

   פגיעה בראייה

  • 2

   פגיעה בשמיעה

  • 3

   פגיעה בשיפוט ובדיבור

  • 4

   אפאזיה סנסורית

  • אונה פרונטלית - אחראית על ריכוז, מחשבות אבסטרקטיות, אחסון זיכרון, ומוטוריקה. היא מכילה באונה השמאלית את איזור ברוקה, שפגיעה בו תגרום לאפזיה מוטורית (חוסר יכולת הבעה). בנוסף, היא אחראית על אפקט, שיפוט, אישיות ואינהיבציה. 

   CVA או שבץ מתחלק לשבץ איסכמי (87%) אשר נגרם עקב חסימה של כלי דם והיפו-פרפוזיה של המוח, והמורגי (דמי, 13%) שנגרם עקב דמום לתוך המוח, לחדרים או לחלל הסאב-ארכניאודלי.

   הפגיעה הצפויה בשבץ תלויה במיקום הפגיעה, גודל הפגיעה, וכמות הקולטרלים המספקים את הרקמה. פגיעות עיקריות לפי מיקומים ברקמת המוח:

   • אונה פרונטלית - אחראית על ריכוז, מחשבות אבסטרקטיות, אחסון זיכרון, ומוטוריקה. היא מכילה באונה השמאלית את איזור ברוקה, שפגיעה בו תגרום לאפזיה מוטורית (חוסר יכולת הבעה). בנוסף, היא אחראית על אפקט, שיפוט, אישיות ואינהיבציה. 
   • אונה פריאטלית - אחראית על תפקודים סנסוריים, וביצוע אינטרפטציה למידע. חיוני למודעות האדם על מיקום הגוף במרחב, גודל וצורה של חפצים, ואוריינטצית שמאל-ימין.
   • אונה טמפורלית - אחראית על שמיעה, זיכרון והבנה של שפה (איזור ורניקה - אפזיה סנסורית/רצפטיבית) והבנת מוזיקה.
   • אונה אוקסיפיטלית - אחראית על ראייה.
   • צרבלום / מוחון - אחראי על תנועת קורדיאנציה חלקה, Fine movement, יציבות, תחושת מיקום או פרוסיוספציה (מודעות למיקום הגפיים ללא הסתכלות עליהם).
   • גזע המוח - כולל את המידבריין, פונס ומדולה. מכיל באותו את גרעיני העצבים הקרניאליים 3-12, סיבים של מסילות מוטוריות היורדות מהמוח אל עמוד השדרה ומשם לכל הגוף, סיבים של מסילות סנסוריות העולות אל המוח. בנוסף, גרעינים חשובים המווסתים את הנשימה, לב, ומצב ההכרה.


   פגיעה בראייה (תשובה 1) תהיה עקב פגיעה באונה אוקסיפיטלית; פגיעה בשמיעה ואפאזיה סנסורית (תשובה 2, תשובה 4) תהיינה עקב פגיעה באונה טמפורלית.


   Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, Ed. 14 Chapter 65, page 5103

   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד