שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, אפריל 2021 -2 שאלה מספר 15 (פסיכיאטריה).

 • 15.

  מה נכון לגבי הגבלת מטופל פסיכיאטרי ב4 גפיים

  • 1

   יש לבקש הוראת קשירה מאחות אחראית מוסד

  • 2

   לאחר הקשירה אין צורך בביקורת מיוחדת ויש לאפשר למטופל "להתקרר"

  • 3

   מותר רק בהוראת רופא

  • 4

   בהיעדר רופא, אחות אחראית משמרת יכולה להחליט על קשירה עד ל30 דקות.

  • במידה ויש צורך בקשירה דחופה אחות אחראית יכולה לאשר הוראת קשירה לכל היותר עד 30 דקות ולקרוא לרופא באופן מידי

   שימוש בקשירה בפסיכיאטריה הינו תמיד מוצא אחרון בפסיכיאטריה וצריך לנסות את כל האפשרויות האחרות טרם השימוש בה. במידה והוחלט כי יש צורך בשימוש בקשירה, יש לוודא כי יש בסביבה מספיק צוות כדי לסייע.
   בנוסף, יש צורך בבדיקת המטופל ע"י איש צוות כל 15 דקות על מנת לוודא כי ישנה זרימת דם מספקת, שהמטופל בתנוחה נוחה וכדי לסייע באכילה/שתיה/התפנות.
   יש לשאוף תמיד להסיר את הקשירה במועד המוקדם ביותר האפשרי. כאשר רמת האגיטציה יורדת, יש להעריך את מוכנות המטופל להסרת הקשירה ואז יש צורך בהורדה הדרגתית של הקשירה לשם הערכת תגובת המטופל ומניעת פציעה למטופל ולאנשי הצוות.

   בנוגע לקשירה בהחלטת אחות אחראית - מצורףחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 10/2018:

   2.7 הוראת הגבלה שהחלה בהחלטת אחות:

   1 - בהעדר אפשרות להמתין עד להגעתו של רופא למתן הוראת הגבלה, רשאית אחות אחראית להורות על הגבלת מכאנית של חולה או בידודו, לפרק זמן של 30 דקות לכל היותר ומיד לקרוא לרופא להגיע למחלקה. במקרה זה מוטלת חובה על רופא להגיע באופן דחוף (ההוראה תירשם בפנקס ורשומה סיעודי -ת נספח א') .

   2 -  בחינת הצורך בהארכת ההגבלה ואישורה יעשו על ידי הרופא. החליט הרופא על הארכת הוראת ההגבלה, רשאי לעשות כן לשעה ולהאריך תקופה זו לתקופה מצטברת של שעתיים מתחילת ההגבלה. הארכת הגבלה מעבר לזמן זה תיעשה בהתאם לסעיף 2.1.7 והוראות ההמשך בעניין.   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד