שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, אפריל 2021 -2 שאלה מספר 142 (גניקולוגיה).

 • 142.

  מדוע נגרמת אנמיה בהריון

  • 1

   ירידה בייצור תאי דם אדומים

  • 2

   עלייה גבוהה בנפח הפלזמה יחסית לכדוריות הדם האדומות

  • 3

   מנגנון של אנמיה של מחלה כרונית

  • 4 אנמיה בהריון הינה דבר נדיר ודורשת בירור קרישתי
  • בהריון נפח הדם עולה כתוצאה מעלייה בנפח הפלזמה וכן עלייה בנפח תאי הדם האדומים. העלייה בפלזמה היא גבוהה יותר מהעלייה בכדוריות הדם האדומות ולכן ההמוגלובין וההמטוקריט של האם יורדים במהלך ההריון

   העלייה הממוצעת בנפח הפלזמה היא כ 50%- בהריון יחיד ויותר בהריונות מרובי עוברים.

   נפח תאי הדם האדומים עולה גם כן במהלך ההיריון, אך במידה פחותה ביחס לנפח הפלזמה, בממוצע כ 450- מ"ל. 

   במועד, נפח הדם האימהי עולה ב 35%.

   עלייה בנפח תאי הדם האדומים במהלך ההיריון דורשת זמינות מספקת של ברזל. נשים בהריון תקין דורשות 1,000 מ"ג נוספים של ברזל.

   בגלל שהברזל מועבר לעובר באופן אקטיבי, רמות ההמוגלובין העוברי נשמרות ללא תלות במאגרי הברזל האימהיים. 

   תוספי ברזל בהריון מיועדים למנוע חסר ברזל באם, ולא למנוע חסר ברזל בעובר או לשמור על ריכוז ההמוגלובין האימהי. 

   על מנת לספק את צרכי הברזל האימהיים באישה שאינה אנמית, מומלץ על 60 מ"ג של ברזל אלמנטלי מדי יום.   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד