שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, ספטמבר 2013 שאלה מספר 162 (גניקולוגיה).

 • 162.

  יולדת בשבוע 39 בלידה שנייה, הערכת משקל העובר 2,900, ירידת מים לפני  שעות, צוואר הרחם קדמי בפתיחה של 6 ס"מ. באיזה שלב בלידה היא נמצאת

  • 1

   שלב ראשון אקטיבי

  • 2

   שלב ראשון פסיבי 

  • 3

   שלב שני

  • 4

   שלב שלישי

  • בלידה המתוארת פתיחת צוואר הרחם 6 ס"מ על כן תיחשב בשלב הראשון האקטיבי

   למהלך הלידה הטבעי שלושה שלבים. 

   שלב 1 - תחילת השלב הראשון היא בהופעת צירי לידה בתכיפות של כל 3-5 דקות למשך יותר משעה וסופו בהגעה לפתיחה מלאה של צוואר הרחם (8-10 ס"מ). ניתן לחלק שלב זה לשניים:

   • פאזה ראשונה לטנטית בה השינויים בצוואר הרחם הדרגתיים ואיטיים
   • פאזה שנייה אקטיבית בה השינויים נהיים מהירים, נקודת המעבר בין שתי הפאזות היא סביב פתיחה של 5 ס"מ.

   שלב 2 - שלב הלידה השני הוא מזמן הפתיחה המלאה של צוואר הרחם ועד לסיום לידת העובר.

   שלב 3 - השלב השלישי הוא מלידת העובר ועד לסיום לידת השלייה.

   בשאלה המתוארת פתיחת צוואר הרחם היא רק 6 ס"מ על כן תיחשב בשלב הראשון האקטיבי

   *חשוב להכיר את שלבי הלידה, השאלה הזאת חוזרת על עצמה בגרסאות מעט שונות בהרבה מבחנים


   https://www.uptodate.com/contents/normal-and-abnormal-labor-progression?search=labor&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H4279658


   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד