שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, אפריל 2014 שאלה מספר 129 (נהלים).

 • 129.

  חיסוני שגרה בבית הספר, ההורים מתנגדים לחסן את ילדם. מה נכון

  • 1

   נכבד את רצונם

  • 2

   נחסן ללא אישור

  • 3

   נערב עובדת סוציאלית

  • 4

   יש לפנות לבית משפט ולחייבם לחסן

  • תשובה א' נכונה - נכבד את רצון ההורים, אסור לחסן ילדים ללא אישור מההורים

   בתחילת שנת הלימודים ישלח להורים  מבית הספר טופס הצהרת בריאות (באחריות משרד החינוך) עליו יש לחתום ולהחזיר לבית הספר. 

   במידה שלהורים יש הסתייגות לגבי החיסונים - יש לציין זאת בהצהרת הבריאות ו/או להודיע לצוות הבריאות בבית הספר מבעוד מועד.    תדריך חיסונים עדכני (24/08/2017), משרד הבריאות, מדינת ישראל.

   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד