שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, ספטמבר 2013 שאלה מספר 115 (פסיכיאטריה).

 • 115.

  בזמן בדיקת סטטוס מנטלי מטופל אומר את המשפט הבא: "הייתי בירושלים, עיר הבירה של אנגליה זה לונדון,
  בלונדון היה לי מרצה, למרצה היו עיניים שחורות..." על מה הדבר מעיד

  • 1

   רפיון אסוציאטיבי

  • 2

   סלט מילים

  • 3

   ניאולוגיזם

  • 4

   פרסברציות

  • רפיון אסוציאטיבי מתאר אדם שעובר מנושא לנושא במהירות, הרבה פעמים כאסוציאציה למילה האחרונה שנאמרה (עיר בירה - אנגליה - לונדון - בלונדון מרצה - עיניים....)

   בדיקת הסטטוס המנטלי הוא ה"בדיקה הפיזיקלית" בחולה הפסיכיאטרית. הבדיקה כוללת מספר פרמטרים שבאים לעזור לכוון את הצוות הרפואי לאבחנה והטיפול הנכונים לחולה הפסיכיאטרי.
   הסטטוס המנטלי כולל מספר פרמטרים שעוזרים להגיע לאבחנה. בשאלה זו אנו נשאלים על הפרעות בחשיבה של החולה

   הפרעות בחשיבה מתחלקות להפרעות בצורת החשיבה (או מהלך החשיבה) והפרעות בתוכן החשיבה.
   לפי הספר ההפרעות האפשריות מהלך החשיבה כוללותמרוץ מחשבות - דיבור שוטף ומהיר שזורם מנושא לנושא, חשיבה אסוסציאטיבית - אדם שעובר מנושא לנושא במהירות, חשיבה עוקפנית – דיבור ארוך ומייגע שמתמקד בפרטים ופתיחות סוגריים על כל חלק במשפט אך בסופו יגיעו לפואנטה, חשיבה משיקנית – חשיבה ודיבור ארוכים ומייגעים שלא מגיעים לפואנטה, נאולוגיזם – המטופל ממציא מילים ומושגים בעלי משמעות אישית אליו בלבד, חשיבה קונקרטית – חשיבה בסיס, ללא יכולת לחשיבה מופשטת, ללא יכולת להבין פתגמים ומטפורות, אסוסיאציאת צליל – דיבור ב"קלישאות ופאנצ'ים" או חרוזים תוך כדי שימוש בצלילים דומים בעלי משמעות שונה, סלט מילים- ערבוב של מילים ללא משמעות ביחד ללא קשר ביניהן, פרסברציות – חזרה עקשנית על המילה האחרונה שנאמרה ע"י המטפל למטופל, אקוללי – חזרה עקשנית על מה שאדם אחר אומר, מוטיזם (אילמות) – העידר דיבור בגלל היעדר יכולת או היעדר רצון, מיעוט מילים – אדם שמדבר מעט מאוד, יכולת להתרכז וחלוקת קשב – האם המטופל מסוגל להתרכז בנושא, האם מוסח בקלות והאם הוא סלקטיבי בתוכן ומתייחס רק למה שלא גורר חרדה.

   אלמנטים שנבדקים בבדיקת הסטטוס  כוללים – הופעה והתנהגות, דיבור, מצב רוח, AFFECT, הפרעות בתפיסה, הפרעות בחשיבה, שיפוט, מצב הכרה ותפקוד.
   בספר ניתן למצוא דוגמא ופירוט על סטטוס מנטלי בעמוד 871 (נספח
   C)

   אם נסתכל על התשובות:
   תשובה א' - רפיון אסוציאטיבי - התשובה הנכונה - מתאר אדם שעובר מנושא לנושא במהירות, הרבה פעמים כאסוציאציה למילה האחרונה שנאמרה (עיר בירה - אנגליה - לונדון - בלונדון מרצה - עיניים....)
   תשובה ב' - סלט מילים - לא נכון - סלט מילים הוא 
   ערבוב של מילים ללא משמעות ביחד ללא קשר ביניהן, ואילו כאן אנחנו רואים קשר אסוציאטיבי בין המילים
   תשובה ג' - נאולוגיזם - לא נכון - נאולוגיזם הוא מצב בו 
   המטופל ממציא מילים ומושגים בעלי משמעות אישית אליו בלבד
   תשובה ד' - פרסברציות - לא נכון - פרסברציות הוא מצב של 
   חזרה עקשנית על המילה האחרונה שנאמרה ע"י המטפל למטופל


   Townsend, M. C. (2015). Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice (8th ed.) - pages 871-874

   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד