שחזור מבחן ממשלתי בסיעוד, ספטמבר 2013 שאלה מספר 103 (גסטרו/כירורגיה כללית).

 • 103.

  חולה עם קוצר נשימה, ירידה בסטורציה יומיים לאחר הניתוח, מה יכלול ניהול החולה

  • 1

   ניתן חמצן בריכוז גבוה וניקח תרביות דם

  • 2

   ניתן חמצן בריכוז גבוה וניקח תרבית מפצע ניתוחי

  • 3

   ניוד, ביצוע תרגילי נשימה ועידוד שיעול

  • 4

   ניתן חמצן ואופטלגין

  • מניעה - השיטות למניעה הינן: מוביליזציה מוקדמת לאחר ניתוח, פיזיותרפיה נשימתית (לפחות כל שעתיים). לעיתים ניתן להשתמש ב-incentive spirometry, שיטה של לימוד תרגילי נשימה המעודדים שאיפה איטית ועמוקה ומגדילים את התרחבות הריאה, על מנת להפחית סיכון לתמט. יש לשאוף בנוסף למינימום הפרשות, כולל שיעול נכון, מכייחים ובמידת הטיפול ברונכוסקופיה. 


   Atelectasis או תמט ריאה הינו מצב של קריסת אלביאולי. יש לתאר את האירוע ביחס לבדיק ההגופנית או הצילום שאבחן את המצב. המצב המתואר ביותר הינו פוסט-ניתוחי, בחולים מרותקים למיטה, עם נשימה שיטחית. אתיולוגות נוספות הן הפרשות מרובות, גידולים, מחלת חסימה כרונית.

   קליניקה - לרוב, ההתפתחות הינה הדרגתית. סימפטומים כוללים דיספניאה, שיעול וכיח. בתמט אקוטי המערב אונה ריאתית שלמה נראה קושי נשימתי גדול מיידי. בנוסף, נראה טכיקרדיה, טכיפניאה, כאב פלאוריטי ולעיתים ציאנוזיס.  בתמט כרוני הסימפטומים דומים ולעיתים יתלווה אליהם זיהום. 

   החולה לרוב יתייצג עם עבודת נשימה מאומצת, ירידה בקולות הנשימה, חרחורים מעל האיזור הפגוע. צילום חזה לעיתים יראה תמט לפני קליניקה. היפוקסמיה תופיע לעיתים.

   מניעה - השיטות למניעה הינן: מוביליזציה מוקדמת לאחר ניתוח, פיזיותרפיה נשימתית (לפחות כל שעתיים). לעיתים ניתן להשתמש ב-incentive spirometry, שיטה של לימוד תרגילי נשימה המעודדים שאיפה איטית ועמוקה ומגדילים את התרחבות הריאה, על מנת להפחית סיכון לתמט. יש לשאוף בנוסף למינימום הפרשות, כולל שיעול נכון, מכייחים ובמידת הטיפול ברונכוסקופיה. 

   טיפול - מטרת הטיפול הינו לשפר נשימה ולסלק הפרשות. כל אלו נעשים בעזרת מכשירים ותרגילי נשימה.


   Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, Ed. 14 Chapter 23, page 1642

   התשובה הנכונה היא:
   • א
   • ב
   • ג
   • ד