שחזור שאלות בנהלים מהמבחן הממשלתי בסיעוד

 1. בהתאם לחוזר מנהל הסיעוד, ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת, מתי אחות יכולה להזריק תרופה בפוש? שחזור שאלה מספר 29 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 2. לפי נוהל מתן טיפול תרופתי, מי מחליט על נטילה עצמית של תרופות באשפוז? שחזור שאלה מספר 60 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 3. תנאים לביצוע פרוטוקל? שחזור שאלה מספר 75 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 4. רקדן, אשר צלול בדעתו, נתבשר כי קיים זיהום קשה ברגלו השמאלית המסכן את חייו, הדרך היחידה לטפל בזיהום היא ע"י  כריתת רגלו, אך הוא אינו מוכן לעבור כריתה זו, כיצד תפעל? שחזור שאלה מספר 89 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 5. לפי חוזר מנהל הסיעוד גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים, מה צריך שיהיה בפרוטוקול הטיפולי? שחזור שאלה מספר 110 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 6. לפי חוזר מנהל הסיעוד ניהול הטיפול התרופתי, מי יכול לתת הנחייה בע"פ לטיפול? שחזור שאלה מספר 117 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 7. מה מהבאים הינה פעולת סיעוד חריגה? שחזור שאלה מספר 124 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 8. מה נכון, לגבי פעולת סיעוד מותרת לאחות כאשר נדרש הזרקה ישירה לוריד? שחזור שאלה מספר 131 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 9. באיזו פרוצדורה ניתן להסתפק בהסכמה בעל פה? שחזור שאלה מספר 148 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 10. מה נכון, כאשר מטופל המעוניין שקרוב משפחתו יאשר בעבורו את הטיפול ? שחזור שאלה מספר 152 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 11. מה נכון לגבי מילוי טפסים לבדיקת דם לסוג והצלבה? שחזור שאלה מספר 9 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2017
 12. ע"פ חוק זכויות החולה, מי קובע את הסדרי ביקור החולים עבור בני המשפחה במוסד? שחזור שאלה מספר 50 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2017
 13. אדם מגיע למיון עם פצע יריה בגבו, מספר כי נגרם מפליטת כדור בעת שניקה את נשקו, מה יש לעשות? שחזור שאלה מספר 2 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 14. על פי נוהל משרד הבריאות, מה מהבאים יש לבצע למטופל בן 73? שחזור שאלה מספר 6 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 15. מהו מצב חירום רפואי על פי החוק? שחזור שאלה מספר 10 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 16. מי נותן הרשאה לביצוע פעולה חריגה? שחזור שאלה מספר 35 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 17. מה מחייב החוק לצורך הסכמה מדעת? שחזור שאלה מספר 60 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 18.  חולה נזקק לניתוח דחוף ונתן את הסכמתו לניתוח, איך אינו יכול לחתום בשבת, כיצד ננהג? שחזור שאלה מספר 101 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 19. כיצד יש לנהוג על מנת לשמור על הרצף הטיפולי? שחזור שאלה מספר 113 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 20. מה תוקפה של הוראת קשירה? שחזור שאלה מספר 137 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2017
 21. מי מהבאים מוסמך להחליט על מתן ANTI -D? שחזור שאלה מספר 91 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2016
 22. מה משכה המקסימלי של הוראת טיפול מרפאתי כפוי? שחזור שאלה מספר 129 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2016
 23. מי מהבאים זכאי לקבל סל שיקום לנכי נפש? שחזור שאלה מספר 110 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2016
 24. במחלקה מאושפז חולה המיועד לניתוח אלקטיבי. במסגרת פרמדיקציה לחולה ניתן כדורׁׁ( DIAZEPAM (VALIUMׂ. לאחר מכן התברר כי החולה אינו חתום על טופס הסכמה לניתוח. מהי פעולה נכונה במקרה זה? שחזור שאלה מספר 90 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2016
 25. זיהוי מטופל לפני פרוצדורה שחזור שאלה מספר 81 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2015
 26. מי מהצוותים הבאים רשאי לבצע "זיהוי חולה" לפני מתן דם? שחזור שאלה מספר 11 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2014
 27. מהי הסתכלות מיוחדת? שחזור שאלה מספר 88 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2014
 28. חיסוני שגרה בבית הספר, ההורים מתנגדים לחסן את ילדם. מה נכון? שחזור שאלה מספר 129 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2014
 29. איך יש להעביר חולה נכון, ממיטה לכורסא? שחזור שאלה מספר 91 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2014
 30. איזה מהתגובות הבאת עד 48 שעות לאחר חיסון ילד תצריך דיווח למשרד הבריאות? שחזור שאלה מספר 106 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2013
 31. לפי נוהל איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל 65, מה מעלה סיכון לנפילה? שחזור שאלה מספר 96 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2018
 32. אחות נדקרה ממחט בעת ביצוע זריקה לנשא של HBV. מהי הפעולה הנכונה בנסיבות אלו? שחזור שאלה מספר 36 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2016
 33. מהי התוויית נגד מוחלטת לביצוע angiography resonance magnetic) MRA)? שחזור שאלה מספר 75 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 34. מה נכון לגבי התוקף של ייפוי כוח לפי ״חוק הנוטה למות״? שחזור שאלה מספר 16 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 35. מה התווית נגד ללקיחת קרנית לתרומה ממטופל שנפטר? שחזור שאלה מספר 44 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 36. באיזה פרק זמן יש להשתמש בשקית עירוי לאחר נעיצת הסט בה? שחזור שאלה מספר 55 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 37. מי מהבאים זכאי לסל שיקום? שחזור שאלה מספר 104 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 38. איפה יש לתעד אלימות כלפי קטין? שחזור שאלה מספר 157 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 39. כיצד יש לפעול בחשד לאלימות כלפי קטין? שחזור שאלה מספר 158 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 40. למי מדווחים על תוצאת HIV חיובית בקטין? שחזור שאלה מספר 159 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 41. לפי חוק זכויות המטופל, מה נכון במתן הסבר על טיפול? שחזור שאלה מספר 160 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 42. מה נכון לפי החוק ״לא תעמוד על דם רעיך״? שחזור שאלה מספר 161 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 43. מה מהבאים מעורר חשד להתעמרות בקשיש? שחזור שאלה מספר 0 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 44. מה נכון לגבי ביצוע אומדן סיכון לנפילה? שחזור שאלה מספר 0 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 45. תוך כמה זמן צריך להשתמש ב FFP לאחר הפשרה בבנק הדם? שחזור שאלה מספר 133 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2019
 46. לפי נוהל מתן אדרנלין במצב חירום שחזור שאלה מספר 15 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2019
 47. איפה נעשה חיסון IM של 3 מ״ל לאישה מבוגרת? שחזור שאלה מספר 25 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2019
 48. מאיזה מרחק לשפוך נוזל לקערית בשדה סטרילי על מנת לשמור על הסטריליות? שחזור שאלה מספר 35 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2019
 49. מתי חובה לעשות אומדן כאב? שחזור שאלה מספר 42 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2019
 50. אישה הגיעה למרפאה ויש לך חשד שהיא עוברת התעללות. מה תעשה? שחזור שאלה מספר 62 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2019
 51. איזו מהפעולות תבטל שדה סטרילי? שחזור שאלה מספר 9 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 52. מי יכול לשחרר מטופל שאושפז תחת צו במחלקה פסיכיאטרית? שחזור שאלה מספר 30 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 53. מי יכול להורות למטופל על לקיחת תרופה באופן עצמאי? שחזור שאלה מספר 35 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 54. חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי מבקש להשתחרר, ללא התוויה לאשפוז כפוי.מה עושים? שחזור שאלה מספר 148 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 55. מה מהבאים הינה פעולת סיעוד חריגה בתינוקות צעירים מגיל שנה? שחזור שאלה מספר 114 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 56. כיצד נדריך מטופל לגבי ביצוע צנתור עצמי בקתטר שתן בבית? שחזור שאלה מספר 69 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 57. באיזה מצב אסור לאחות מוסמכת להחליט על מתן חמצן למטופל? שחזור שאלה מספר 39 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 58. למלר"ד הגיעה אישה שע"פ האנמנזה עולה חשד שהיא חוותה אלימות בהווה/בעבר, כיצד יש לפעול? שחזור שאלה מספר 64 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 59. כיצד יש לפעול במצב חירום כאשר אישה מסרבת לניתוח קיסרי? שחזור שאלה מספר 85 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 60. מי אחראי על ביצוע רשימת ספירת טוקסיקה? שחזור שאלה מספר 169 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 61. מה בודקים באומדן Aldrete?  שחזור שאלה מספר 146 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 62. רופא נותן הוראה טלפונית, כיצד יש לפעול? שחזור שאלה מספר 140 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 63. למה משמש אומדן נורטון? שחזור שאלה מספר 142 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 64. מטופל חסר הכרה צריך לעבור טרכיאוסטומיה. על מי מוטל הכח לאשר את הפרוצדורה? שחזור שאלה מספר 127 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 65. הגיע למיון מטופל בן 75, מבולבל ללא בני משפחה איתו. בהדמיה התגלה דימום סאב-דורלי חריף המצריך ניתוח דחוף. למי תפנה?  שחזור שאלה מספר 138 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 66. קשיש המוגדר כחולה הנוטה למות- רוצים לחבר אותו לנוזלים והוא מסרב. מה נעשה? שחזור שאלה מספר 90 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 67. את\ה אח\ות בקהילה. למי תבצע\י בעדיפות ראשונה אומדן נפילות? שחזור שאלה מספר 80 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 68. שליחת מטופל לCT ללא חומר ניגוד בחשד לשבץ מוחי הינה פעולה חריגה של מי מהבאים? שחזור שאלה מספר 66 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 69. למי מותרת פעולה של החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים, למטופל עם טרכיאוסטומיה? שחזור שאלה מספר 59 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 70. מי מבין הבאים הינה פעולת סיעוד  של אח\ות ? שחזור שאלה מספר 91 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 71. מהו סדר הפעולות בעת החייאה במידה והמטפל נמצא לבד? שחזור שאלה מספר 103 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 72. כל כמה זמן תתבצע ספירת נרקוטיקה במחלקה? שחזור שאלה מספר 107 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 73. מתי יבוצע אומדן ניידות באשפוז? שחזור שאלה מספר 110 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 74. לאיזו פרוצדורה מן הבאות יש להשיג הסכמה בכתב? שחזור שאלה מספר 114 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 75. מה מהבאים נחשב "אירוע בל יקרה"? שחזור שאלה מספר 116 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 76. מה כולל אומדן (functional independence measure) FIM?  שחזור שאלה מספר 122 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 77. על פי הנוהל "שמירה על רצף הטיפול לאחר שחרור" מה מהבאים  יצוין במכתב השחרור הסיעודי ? שחזור שאלה מספר 129 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל (יולי) 2020
 78. מטופל מגיע למיון עם חבלות בפנים. באנמנזה המטופל אומר כי הגיע לאחר קטטה המונית. למי יש לדווח? שחזור שאלה מספר 21 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2020
 79. בן 90, צלול, עם חסימת מעיים משנית לגידול במעי הגס. הומלץ לחולה לבצע כימותרפיה אך הוא מסרב - כיצד יש לפעול? שחזור שאלה מספר 24 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2021 -1
 80. כל כמה זמן יש לבצע החלפת חבישה (שקופה) של צנתר מרכזי? שחזור שאלה מספר 103 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2021 -1
 81. מה יש לעשות כאשר יש חסימה בצינור הזנה דרך הנזופארינקס? שחזור שאלה מספר 112 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2021 -1
 82. מה מהבאים נחשב "אירוע בל יקרה"? שחזור שאלה מספר 61 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2021 -2
 83. מה מהפעולות הבאות היא בסמכות אחות מוסמכת? שחזור שאלה מספר 50 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2021 -1
 84. אחות קיבלה הוראה למתן טיפול תרופתי מסטאז'ר וקיימת בעיה בהוראה. מה עליה לעשות? שחזור שאלה מספר 98 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2021 -1
 85. ע"פ הנוהל, כל כמה זמן יש לבצע אומדן כאב למטופל? שחזור שאלה מספר 107 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2021 -2
 86. אישה מגיע למיון לצורך קבלת טיפול רפואי בליווי בעלה כאשר סביב עיניה סימן לאלימות וצליעה, כיצד יש לפעול? שחזור שאלה מספר 24 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 87. ע"פ חוזר מתן דם ומוצריו, מה מהבאים נכון בד"כ בזמן מתן דם אך אינו נדרש במצב חירום? שחזור שאלה מספר 48 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 88. מה החשיבות בבדיקה משולשת במתן חיסון קורונה? שחזור שאלה מספר 50 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 89. על פי חוזר מנהל הסיעוד, מה נכון בקשר למתן של תרופות OTC ע"י אחות מוסמכת? שחזור שאלה מספר 51 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 90. לפי נוהל מתן חמצן בריכוזים נמוכים. מה נכון לגבי ניתוק מטופל מחמצן? שחזור שאלה מספר 72 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 91. אחות זיהתה שתרופה שניתנה על ידי אחות אחרת ניתנה ללא הוראה רפואית, מה עליה לעשות? שחזור שאלה מספר 80 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 92. מתי נבצע אומדן FIM? שחזור שאלה מספר 63 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 93. ילד מגיע למיון עם אנמיה קשה ומסכנת חיים אך הוריו מסרבים שיקבל מנת דם, כיצד יש לפעול? שחזור שאלה מספר 56 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 94. למשך כמה זמן יש לחטא את הידיים בתכשיר אלכוהול לפני מגע בחולה? שחזור שאלה מספר 106 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 2021
 95. בחשיפה לאיזה מהמחוללים הבאים על הצוות לקבל טיפול מונע בrifampin? שחזור שאלה מספר 5 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 96. מה מבין הבאים הינו מדד איכות? שחזור שאלה מספר 49 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 97. לפי חוזר מנהל הסיעוד, למה נחשבת הפעולה שינוי מדדי הנשמה במטופל מונשם? שחזור שאלה מספר 13 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 98. לפי חוזר מנהל הסיעוד, למי מותר להחליט על הכנסת קטטר לאשה אחרי לידה עם דימום מוגבר? שחזור שאלה מספר 14 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 99. מי מהבאים נחשבת כפעולה חריגה? שחזור שאלה מספר 82 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 100. למי מהבאים יש לגשת ראשון במלר"ד?  שחזור שאלה מספר 95 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 101. על פי חוזר מנהל הסיעוד - מה מותר לכוח עזר לבצע ללא השגחת אחות אחראית?  שחזור שאלה מספר 111 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 102. בן של מטופל מונה ע"י בית משפט לאפוטרופוס גוף של אביו. הוא שואל אותך מה האבחנה הרפואית של אביו. מה תעשה\י? שחזור שאלה מספר 112 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 103. לפי חוזר מנהל הסיעוד - את מי מהבאים מותר לאחות להפנות לCT לאחר חבלת ראש? שחזור שאלה מספר 118 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 104. כיצד יש לפעול בבידוד מגע? שחזור שאלה מספר 122 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 105. מהו הmini nutritional assessment test? שחזור שאלה מספר 130 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 106. כל כמה זמן יש לבצע אומדן ניידות בחולה המאושפז במחלקה גריאטרית? שחזור שאלה מספר 142 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 107. מה חשוב לבצע לפני מתן מנת דם? שחזור שאלה מספר 158 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 108. מי מהבאות הינה פעולה סעודית לאחות מוסמכת? שחזור שאלה מספר 163 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2022
 109. בעת מתן דם, זיהוי איזה מהפרטים הבאים חייב להתבצע ליד מיטת החולה? שחזור שאלה מספר 1 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 22 -1
 110. שטיפת עירוי פריפרי תיעשה באמצעות: שחזור שאלה מספר 3 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 22 -1
 111. מהי הפעולה הראשונה שיש לבצע כאשר מטופל העובר ניתוח מתחיל להקיא? שחזור שאלה מספר 4 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 22 -1
 112. מה מהבאות הינה פעולה שיכולה להתבצע על ידי אח\ות מוסמכ\ת? שחזור שאלה מספר 106 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 22 -1
 113. כיצד מונעים דלקת בדרכי השתן למטופל מאושפז עם קטטר? שחזור שאלה מספר 110 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 22 -1
 114. איזו סוג אחות יכולה לבצע אומדן NIHSS למטופל עם חשד לשבץ מוחי? שחזור שאלה מספר 14 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 22-2
 115. למי מהבאים יכולה אחות עם התמחות ברפואה דחופה להזמין CT?  שחזור שאלה מספר 29 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2023
 116. מי מהבאות הינה פעולה חריגה?  שחזור שאלה מספר 34 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2023
 117. לקיחת דם לסוג ללא הצלבה, איזה סוג פעולה זו לאחות בקהילה? שחזור שאלה מספר 35 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2023
 118. מי מהבאות הינה בדיקה\פעולה המשמשת למניעה ראשונית של סרטן? שחזור שאלה מספר 77 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2023
 119. כל כמה זמן יש לבצע ספירת מלאי של תרופות "סם" (טוקסיקה)? שחזור שאלה מספר 78 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2023
 120. לאחר שהכנסת קטטר והורדת כפפות. מה תעשי? שחזור שאלה מספר 85 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2023
 121. מטופל מקבל מידאזולם לקראת סדציה. מה נכון? שחזור שאלה מספר 89 מהמבחן הממשלתי בסיעוד אפריל 2023
 122. למי הסמכות לתת ANTI D? שחזור שאלה מספר 6 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 - 1
 123. מתי שדה סטרילי שהוכן לפני פרוצדורה ייחשב כפסול? שחזור שאלה מספר 16 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 - 1
 124. באיזו תדירות יש לבצע אומדן להערכת סימני זיהום בצנתר מרכזי? שחזור שאלה מספר 46 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 - 1
 125. מה מהבאות מוגדרת כפעולת סיעוד בסמכות אחות מוסמכת? שחזור שאלה מספר 9 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 -2
 126. למשך כמה זמן יש לחטא את הידיים בתכשיר אלכוהול לפני מגע בחולה? שחזור שאלה מספר 10 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 -2
 127. כל כמה זמן יש לבדוק קצב הזלפה כאשר נותנים תרופה המוגדרת כ"בת סיכון"? שחזור שאלה מספר 24 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 -2
 128. איזו מהפעולות הבאות נחשבת כפעולת סיעוד חריגה? שחזור שאלה מספר 54 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 -2
 129. מי יכול לבצע אומדת NIHSS? שחזור שאלה מספר 56 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 -2
 130. על פי הנהלים- כל כמה זמן לפחות יש לבצע אומדן כאב שגרתי? שחזור שאלה מספר 78 מהמבחן הממשלתי בסיעוד ספטמבר 23 -2